【kalimba tabs】Melody of the night No.5

In this video

You need to adjust the key from C major to G major, the strings in F need to be tuned to #F.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *