A Chinese Pop Song – Wild 好聽的流行歌曲《撒野》- Kalimba Cover

In this video

★KALIMBA: AprilYang
This brand was created by myself, it is only available on my Taobao shop.
https://item.taobao.com/item.htm?id=583598936699&ali_refid=a3_420434_1006:1122488340:N:Qe8qdIL7qkNst1DaNgyB0w%3D%3D:c1fd21ae9f4feb2b0156b6178ea74ac8&ali_trackid=1_c1fd21ae9f4feb2b0156b6178ea74ac8&spm=a230r.1.1957635.7

★The sheet music will be uploaded soon in my channel.

★Instagram: aprilyangxd

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *