A Music of Tank Drum to Heal the Soul – Cover by April Yang

In this video

It is a new stuff (Tank Drum) this time. A beautiful melody from chinese music.

★Tank Drum available here :
https://www.aliexpress.com/item/4001067388971.html

★Instagram: aprilyangxd

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *