A Thousand Years – Kalimba Cover – April Yang

In this video

This is a very classic and moving song.
★DUAL Kalimba Available Here:
https://www.aliexpress.com/item/4000351743789.html

★Music sheet:https://www.mymusicsheet.com/aprilyangkalimba/33770

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *