An All Night Don’t Sleep Vol.6

Tracklist:

01 – 多娜多娜 Donna Donna
02 – 布满星星的夜晚 Starry, Starry Night
03 – 哈利路亚 Hallelujah
04 – 夜曲 Nocturne
05 – 轻声说爱我 Speak Softly Love
06 – 神秘园之歌 The Things You Are To Me
07 – 天长地久 Longer
08 – 不要说再见 It’s Not Goodbye
09 – 走进莎莉花园 Down By The Salley Gardens
10 – 月亮河 Moon River
11 – 昨日重现 Yesterday Once More
12 – 思凯里格岛 Skelling
13 – 当孩子诞生时 When A Child Is Born

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *