Arirang Erhu performance + 53 people Gongwoollim ensemble Arirang ERHU by LU YIFEI _ Lee B

In this video

Arirang Cantabile (Arirang Cantabile) Last song from Evi’s 1st album Evi + Gongwoollim Ensemble Movie Hwafi ost Erhu Performance COVER Cover ERHU by Leebi (LU YIFEI) Gongwoollim Erhu Studio Regular Performance November 5, 2016 Venue KBS Art Hall http:// erhukorea.com/ Naver: Goongullim Erhu Studio ▶iTunes Download https://goo.gl/n4ztFD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *