Bach: Cello Suite in C minor: Prelude; Tanya Tomkins, cello BWV 1011

In this video

The prelude from Bach’s cello suite in C minor BWV 1011played on a baroque cello by the Tanya Tomkins.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *