Beautiful Chinese Folk Music Past and Present – Tank Drum Cover

In this video

This song is about a Chinese myth 白蛇传”The white snake” .Here is the kalimba version: https://www.youtube.com/watch?v=evV34uJ-JyY&t=6s

♫My online instrument store:
https://aprilyang.aliexpress.com/store/5372053

♫Instagram ID:
aprilyangxd

♫facebook:
https://www.facebook.com/KalimbaAprilYang

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *