Beethoven – Moonlight Sonata Op. 27 No. 2 (3rd Movement) | Riyandi Kusuma

In this video

Beethoven – Moonlight Sonata Op. 27 No. 2 Mov 3 | Riyandi Kusuma

Hi, my name is Riyandi Kusuma, I’m from Indonesia. I started playing piano since 2012. I am currently studying on Universitas Pelita Harapan Conservatory of Music. This is my Junior Recital that was held on 5th June 2018.

INSTAGRAM https://www.instagram.com/riyandikusumaa/

Bạn có thể sẽ thích

Playlists có Video này

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *