Beethoven : Moonlight Sonata

In this video

Piano Sonata in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 “Moonlight”: I. Adagio sostenuto

Spotify: https://open.spotify.com/track/3d5ywL06ERk7WSEUwWuwJh

Composer: Beethoven
Artist: Misha Goldstein

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *