BLUE BIRD (ブルーバード) – Naruto Shippuden Kalimba Cover – April Yang

In this video

Maybe this is a version that could let Naruto fall asleep in 10 seconds.

♫Blue Bird musicsheet:
https://www.mymusicsheet.com/aprilyangkalimba/22231

♫My online instrument store:
https://aprilyang.aliexpress.com/store/5372053

♫Instagram ID:
aprilyangxd

♫facebook:
https://www.facebook.com/KalimbaAprilYang

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *