CARA EFEKTIF LATIHAN MUSIK

In this video

Halo semuanya divideo kali ini aku bakalan bahas cara latihan musik yang efektif. Banyak banget orang-orang selama ini latihan dengan cara yang kurang tepat sehingga latihannya memakan banyak waktu dan seringkali tidak ada hasil.

SUMBER: https://bulletproofmusician.com/

INSTAGRAM https://www.instagram.com/riyandikusumaa/

Bạn có thể sẽ thích

Playlists có Video này

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *