Carl Friedrich Abel: Allegro in D Minor WKO 208; Shirley Edith Hunt, viola da gamba

In this video

The Allegro in D Minor by Carl Friedrich Abel, WKO 208, performed by Shirley Edith Hunt on the viola da gamba. The work is drawn from an Abel’s manuscript of twenty-seven pieces. The original viola da gamba in this video was made by Johann Christian Hoffmann in Leipzig, circa 1720.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *