Castle in the Sky Laputa by GWL Gung Woollim Band. (erhu-Yuk Yibi)

In this video

2013 Korean-Chinese cultural exchange performance with Gungwoollim Band & Arum Band ensemble Gungwoollim Erhu Studio: www.erhukorea.com

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *