Chunkyung Erhu performance 春景二胡 COVER COVER ERHU by LU YIFEI Gongwoollim Ensemble

In this video

Chunkyung Erhu performance COVER cover ERHU by LU YIFEI Regular performance at Gungwoollim Erhu Studio November 5, 2016 Venue KBS Art Hall http://erhukorea.com/ Naver: Gungullim Erhu Studio ▶iTunes Download https://goo.gl/n4ztFD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *