Danh sách Donate

WOIM xin cảm ơn những tình cảm yêu mến mà các bạn đã dành cho WOIM trong suốt hơn 10 năm qua. Cũng như những bạn đã đóng góp hỗ trợ WOIM bằng vật chất & tinh thần trong thời gian này. Dưới đây là danh sách những bạn đã đóng góp mà WOIM ghi nhận được tên – nick.

  1. Trần Ánh Tuyết – Rain Gin
  2. Nguyễn Phúc Hậu – anhvanyeu199
  3. Phan Nguyen Thanh Nhan
  4. Nguyen Dinh Huong – coffee sua da Ha Noi
  5. Vu Quoc Anh
  6. Dinh Thi Hai Yen
  7. Tran Thi Ngoc
  8. Quang