Erhu (二胡教室) ERHU @ KOREA-Gungwoollim Erhu Academy

In this video

Seoul Gungwoollim Erhu Academy (二胡音樂院) Gungullim Erhu Studio: www.erhukorea.com Erhu Meeting; Erhu Presentation; Erhu Class/Lesson; Chinese Cultural Exchange

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *