Erhu (二胡) Ensemble – Like a flowing river

In this video

2013.5.26 ‘Gungwoollim Erhu Cafe’ – This is the release song of “Like a flowing river / Stream. Goongullim Erhu Studio: www.erhukorea.com

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *