Erhu (二胡) Performance – Kwon Juryeom (Pear Portiere) erhu by Yuk Yibi

In this video

Goongullim Erhu Studio 5th Anniversary Performance http://erhukorea.com/

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *