Erhu. Horse Racing by LU YIFEI

In this video

2013 Korea-China cultural exchange performance Gungullim Erhu Studio: http://erhukorea.com/

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *