erhu performance – chief mind – 手掌 heart (erhu by Yibi Yu)

In this video

The OST of the drama “King of Nanreung”, the song “Sujang Heart” (手掌心) is an erhu version. Played by erhu – Yibi Yu (Lu Yifei/LU YIFEI) Gungullim Erhu Studio: http://erhukorea.com/

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *