Heinrich Biber: Cello Battle (die Schlacht) from La Battalia, Voices of Music

In this video

The famous cello battle from Biber’s La Battalia (1676). 4K video from the Voices of Music Virtuoso Concertos concert, December, 2017.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *