I miss you, I miss you – Moonlight Drawn by Clouds OST by Erhu 二胡 COVER cover ERHU by LU YIFEI

In this video

I miss you, I miss you – Moonlight Drawn by Clouds ost Erhu performance COVER cover ERHU by LU YIFEI Park Hyo-shin _ Breath Erhu performance Erhu by Lu yifei (Evie) https://www.instagram.com/ibi_luyifei_erhu/ http://erhukorea .com/ Naver: Goongullim Erhu Studio ▶iTunes Download https://goo.gl/n4ztFD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *