Kalimba—Canon卡农

In this video

This instrument is called Kalimba, it’s very simple to learn. Canon is another my favorite music.

★My Aliexpress store:
https://aprilyang.aliexpress.com/store/5372053

★Facebook Page
https://www.facebook.com/KalimbaAprilYang

★Instagram
aprilyangxd

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *