King of Nanreung OST Played by Chief Zhang Shim Erhu 蘭陵王 二胡 COVER COVER ERHU by LU YIFEI Gongwoollim Erhu Studio

In this video

King Nanreung ost Erhu performance COVER cover ERHU by LU YIFEI May 4, 2017 Venue Gungullim Erhu Studio https://www.instagram.com/ibi_luyifei_erhu/ http://erhukorea.com/ Naver: Gungullim Erhu Studio ▶iTunes Download https://goo.gl/n4ztFD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *