Lascia ch’io pianga (Händel’s opera Rinaldo); Voices of Music with Kirsten Blaise, soprano

In this video

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *