LOVE SCENARIO (kalimba & vocal)

In this video

I can’t speak Korean, but i like this song. This is a short video, the point is, i use a very very huge kalimba( GECKO made this lovely huge kalimba for me).
Its bass is very pleasant.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *