Luv Letter – DJ Okawari ( Kalimba cover )

In this video

There are new surprises in this song 🙂

★My Aliexpress store (kalimba):
https://aprilyang.aliexpress.com/store/5372053

★Instagram
aprilyangxd

★Facebook
https://www.facebook.com/KalimbaAprilYang

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *