Maksim — Exodus — Live

In this video

Written by Ernest Gold
Produced by Jeff Wayne

Recorded live by Pawel Kurowski and Rafał Kieca.
Mixed at Soundstone Studio

follow ~ Maksim
Website: http://www.maksim.co.uk
Facebook: https://www.facebook.com/officialmaksimmrvica
Instagram: https://www.instagram.com/maksimmrvicaofficial

#maksim #exodus

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *