Marco Uccellini: Sonata “La Prosperina”

In this video

Marco Uccellini: Sonata “La Prosperina,” performed on original instruments by San Francisco Early Music Ensemble Voices of Music. Live video from the “Zefiro Torna” concert, 2009.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *