Movie Sado OST Like Flowers Blooming and Falling, Playing Erhu 二胡 COVER Cover KOREA ERHU by LU YIFEI + Luna Hill Band _ 2017 KBS regular performance

In this video

Goongullim Erhu Studio Movie Sado OST Like Flowers Blooming and Falling, Playing Erhu 二胡 KOREA COVER Cover ERHU by LU YIFEI + Luna Hill Band November 11, 2017 Gongullim KBS Art Hall Regular Performance https://www.instagram.com/ ibi_luyifei_erhu/ http://erhukorea.com/ Naver: Gongwoollim Erhu Studio ▶iTunes Download https://goo.gl/n4ztFD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *