Mozart: Complete Symphonies Vol.2

In this video

Download & Streams:
https://brilliant-classics.lnk.to/Mozart-Complete-Symphonies

Physical Sale:
https://www.brilliantclassics.com/articles/m/mozart-complete-symphonies/

Facebook:
https://www.facebook.com/brilliantclassics

Spotify Brilliant Classics:
https://brilliant-classics.lnk.to/Spotify

Tracklist:
00:00:00 Symphony in D, K. 111A: I. Allegro assai
00:03:30 Symphony in D, K. 111A: II. Andante grazioso
00:04:49 Symphony in D, K. 111A: III. Presto
00:06:13 Symphony No. 18 in F, K. 130: I. Allegro
00:13:50 Symphony No. 18 in F, K. 131: II. Andantino grazioso
00:20:44 Symphony No. 18 in F, K. 132: III. Menuetto
00:23:11 Symphony No. 18 in F, K. 133: IV. Molto allegro
00:30:51 Symphony No. 19 in E-Flat, K. 132: I. Allegro
00:35:07 Symphony No. 19 in E-Flat, K. 133: II. Andante
00:41:59 Symphony No. 19 in E-Flat, K. 134: III. Menuetto
00:46:04 Symphony No. 19 in E-Flat, K. 135: IV. Allegro
00:50:11 Symphony No. 25 in G Minor, K. 183: I. Allegro con brio
01:01:15 Symphony No. 25 in G Minor, K. 184: II. Andante
01:07:23 Symphony No. 25 in G, Minor, K. 185: III. Menuetto
01:10:45 Symphony No. 25 in G, Minor, K. 186: IV. Allegro
01:18:04 Symphony No. 24 in B-Flat, K. 182: I. Allegro spiritoso
01:22:21 Symphony No. 24 in B-Flat, K. 182: II. Andantino grazioso
01:25:01 Symphony No. 24 in B-Flat, K. 182: III. Allegro
01:28:13 Symphony No. 26 in E-Flat, K. 184: I. Molto presto
01:31:30 Symphony No. 26 in E-Flat, K. 184: II. Andante
01:34:36 Symphony No. 26 in E-Flat, K. 184: III. Allegro
01:37:15 Symphony in D K196: I. Allegro molto
01:39:52 Symphony in D K196: II. Andantino grazioso
01:42:33 Symphony in D K196: III. Allegro
01:45:14 Symphony No. 29 in A, K. 201: I. Allegro moderato
01:55:32 Symphony No. 29 in A, K. 201: II. Andante
02:05:51 Symphony No. 29 in A, K. 201: III. Menuetto
02:09:00 Symphony No. 29 in A, K. 201: IV. Allegro con spirito
02:16:22 Symphony No. 32 in G, K. 318: I. Allegro spiritoso
02:19:32 Symphony No. 32 in G, K. 318: II. Andante
02:22:14 Symphony No. 32 in G, K. 318: III. Primo tempo
02:24:14 Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319: I. Allegro assai
02:31:36 Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319: II. Andante moderato
02:36:13 Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319: III. Menuetto
02:38:53 Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319: IV. Allegro assai
02:48:19 Symphony No. 34 in C, K. 338: I. Allegro vivace
02:55:51 Symphony No. 34 in C, K. 338: II Andante di molto più tosto allegretto
03:02:39 Symphony No. 34 in C, K. 338: III. Allegro vivace
03:08:46 Symphony No. 35 in D, K. 385 ‘Haffner’: I. Allegro con spirito
03:14:57 Symphony No. 35 in D, K. 385 ‘Haffner’: II. Andante
03:20:53 Symphony No. 35 in D, K. 385 ‘Haffner’: III. Menuetto
03:23:57 Symphony No. 35 in D, K. 385 ‘Haffner’: IV. Presto
03:28:13 Symphony No. 31 in D, K. 297 ‘Paris’: I. Allegro assai
03:36:43 Symphony No. 31 in D, K. 297 ‘Paris’: II. Andante
03:42:25 Symphony No. 31 in D, K. 297 ‘Paris’: III. Allegro
03:46:34 Symphony No. 36 in C, K. 425 ‘Linz’: I. Adagio – Allegro con spirito
03:57:16 Symphony No. 36 in C, K. 425 ‘Linz’: II. Andante
04:06:38 Symphony No. 36 in C, K. 425 ‘Linz’: III. Menuetto
04:09:49 Symphony No. 36 in C, K. 425 ‘Linz’: IV. Presto
04:17:46 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): I. Molto allegro
04:25:18 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): II. Andante
04:35:19 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): III. Menuetto
04:39:0 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): IV. Allegro assai
04:45:45 Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543: I. Adagio – Allegro
04:59:42 Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543: II. Andante
05:11:18 Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543: III. Presto
05:19:27 Symphony No. 38 in D, K. 504 ‘Prague’: I. Adagio – Allegro
05:30:43 Symphony No. 38 in D, K. 504 ‘Prague’: II. Andante con moto
05:38:45 Symphony No. 38 in D, K. 504 ‘Prague’: III. Menuetto
05:42:39 Symphony No. 38 in D, K. 504 ‘Prague’: IV. Allegro
05:51:08 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): I. Molto allegro
05:58:36 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): II. Andante
06:08:30 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): III. Menuetto
06:12:20 Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (Second version with clarinets): IV. Allegro assai
06:19:23 Symphony No. 41 in C, K. 551 ‘Jupiter’: I. Allegro vivace
06:31:05 Symphony No. 41 in C, K. 551 ‘Jupiter’: II. Andante cantabile
06:41:20 Symphony No. 41 in C, K. 551 ‘Jupiter’: III. Menuetto
06:45:44 Symphony No. 41 in C, K. 551 ‘Jupiter’: IV. Molto allegro

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *