My Cute Small Music Band #Shorts

In this video

This is my small music band. The members of the band are kalimbas, finger shaker, mini drum, bell, etc. #shorts #kalimba

My official store: https://aprilyang.aliexpress.com/store/5372053

Instagram: aprilyangxd

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *