Oh! Susanna – My Small Band (Kalimba & Percussion) – April Yang

In this video

Use some simple instruments to play a jolly tune.
★My Music Instrument Store:
https://aprilyang.aliexpress.com/store/5372053
★Instagram: aprilyangxd

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *