Performed by Erhu 二胡 – “Godo – Old Capital” (erhu by Lu Yifei)

In this video

Gungwoollim Erhu 5th Anniversary Performance Gungwoollim Erhu Studio http://erhukorea.com/

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *