Pirates of the Caribbean – He’s a Pirate (二胡 ERHU COVER)

In this video

Pirates of the Caribbean OST Pirates of the Caribbean – He’s a Pirate 二胡 ERHU COVER 2018 Gongwoollim Erhu Studio Regular Performance Erhu 二胡 KOREA COVER Cover ERHU by LU YIFEI + Lunahill Band + Gongwoollim Ensemble Arranger: LEE YONGJEA Connect with LUYIFEI : http://erhukorea.com/ iTunes https://goo.gl/n4ztFD https://www.facebook.com/yifei.lu.75 https://www.instagram.com/ibi_luyifei_erhu/ https:// cafe.naver.com/qinfang naver : Gongwoollim Erhu Studio

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *