Playing Erhu – King Nanreung OST – Chief Justice 手掌心 (by Yuk Yibi)

In this video

Pung Sobong in 2013. This is the theme song of the Chinese historical drama “The King of Nanleung”, in which Im Lim-shin appeared. Goongullim Erhu Studio: www.erhukorea.com

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *