Riyandi Kusuma – 60s Swing(Evelien Vis)

In this video

Hello everyone this is my first video on youtube!!
This is my ABRSM grade 5 song, i hope you enjoy my video 🙂

Bạn có thể sẽ thích

Playlists có Video này

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *