Riyandi Kusuma plays Rachmaninoff Prelude in G minor, Op. 23 No.5

In this video

This is one of my qualification jury piece. Wish me luck 🙂

Bạn có thể sẽ thích

Playlists có Video này

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *