Rodo Allegro for Erhu and Orchestra ERHU by LU YIFEI

In this video

KBS Art Hall Performance Rodo Allegro for Erhu and Orchestra ▶iTunes Download https://goo.gl/n4ztFD Composer: Lee Yong-jae Erhu by Lu yifei (Evi) UKRAINE CHERNIVTSI PHILHAMONIC ORCHESTRA Naver: Gongullim Erhu Studio http://erhukorea.com/

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *