Secret Garden – Your Raise Me Up

In this video

Secret Garden performing on Norway’s TV2 “Desembertoner” (Tones of December) 2017 at Oslo Cathedral

words by Brendan Graham
music by Rolf Løvland

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *