Secret – Time Travel Theme – Jay Chou (Piano & Orchestra)

In this video

Secret – Time Travel Theme – Jay Chou Piano & Orchestra arranged by Riyandi Kusuma

Hi, this is my another piano & orchestra arrangement. Hope you like it!!

I really recommend you to watch Secret movie if you are a musician! Time Travel Theme is my favorite!

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/riyandikusumaa/

Bạn có thể sẽ thích

Playlists có Video này

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *