Shostakovich: Complete String Quartets

In this video

Composer: Dmitri Shostakovich
Artists: Rubio Quartet

Online purchase and streaming: https://va.lnk.to/quintessenceshostakovichBC
Available for licensing: https://www.brilliantclassicslicensing.com/albums/quintessence-shostakovich-complete-string-quartets/
More Information: https://www.brilliantclassics.com/articles/q/quintessence-shostakovich-complete-string-quartets/

Tracklist can be found in the comments!

Social media:
Brilliant Classics Facebook: https://brilliant-classics.lnk.to/Fac…
Brilliant Classics Instagram: https://brilliant-classics.lnk.to/Ins…

Spotify Playlists:
Brilliant Classics Spotify: https://brilliant-classics.lnk.to/Spo…
New Classical Releases: https://brilliant-classics.lnk.to/New…
The Best of Liszt: https://brilliant-classics.lnk.to/Pla…
The Best of Bach: https://brilliant-classics.lnk.to/Bes…
Most Popular Piano Music: https://brilliant-classics.lnk.to/Mos…
Beautiful Classical Music: https://brilliant-classics.lnk.to/Bea…
Classical Music For Dinnertime: https://brilliant-classics.lnk.to/Cla…

#BrilliantClassics #Composer #Classical #Music #Shostakovich

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *