“Song for a New Beginning” w/ intro narrated by Rolf Løvland

In this video

From Secret Garden’s album “Winter Poem”. Rolf Løvland tells the story of how “Song For A New Beginning” was born followed by video footage shot during the recording process.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *