Sư Minh Niệm || Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm ||chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 13.12.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong buổi thứ thực tập 6 của khóa tu Thu đông – Thiền hiểu biết. Diễn ra ngày 13.12.2009 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa tu: https://goo.gl/5Tn2Sw

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *