Sư Minh Niệm || Bất Động Trước Thành Bại Trong Đời || 27.12.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Bất động trước những thành bại trong đời” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong buổi thực tập thứ 7 của khóa tu Thu đông – Thiền hiểu biết. Diễn ra ngày 27.12.2009 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/3zhHQV

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *