Sư Minh Niệm || Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng || 22.03.2016

In this video

Bài pháp thoại “Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng” của Sư Minh Niệm diễn ra ngày 22.03.2016 tại Bản Hoa Anh Đào, thuộc vùng Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *