Sư Minh Niệm || Bốn Mùa Thay Lá || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 03.02.2013

In this video

Bài bình nhạc “Bốn mùa thay lá” của Sư Minh Niệm, diễn ra ngày 03.02.2013 tại chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong cùng khoá tu: https://goo.gl/aDaIpD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *