Sư Minh Niệm || Bớt Can Thiệp Vào Những Gì Ta Đang Tiếp Xúc || Bản Hoa Anh Đào || 21.10.2015

In this video

– Bài pháp thoại “Bớt can thiệp vào những gì ta đang tiếp xúc” của Sư Minh Niệm, diễn ra ngày 21.10.2015, tại Bản Hoa Anh Đào, thuộc vùng Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
– Các bài pháp thoại khác trong năm 2015: https://goo.gl/7hm21Y

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *