Sư Minh Niệm || Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 14/02/2013

In this video

Bài pháp thoại “Càng chấp nhận càng bình yên” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 4 của khóa tu Mùa đông lớp Phật pháp thực hành với chủ đề Nuôi dưỡng tâm bình yên diễn ra ngày 14/02/2013 tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong cùng khoá tu: https://goo.gl/5Mw1gL

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *